Zajmujemy się pompami ciepła (kolektory pionowe) od strony geologicznej. Wykonujemy projekty robót geologicznych. Zwracamy uwagę na to, że w zależności od warunków gruntowo-wodnych jakie panują na określonym terenie zależy efektywność pompy ciepła – niestety nie wszyscy biorą to pod uwagę!!!!! Jesteśmy w stanie doradzić czy po prostu warto inwestować…

Pełnimy dozór geologiczny nad wierceniem pod pompy ciepła oraz wykonujemy dokumentacje powykonawcze. Pamiętajmy, że najlepiej teren naszej Białostocczyzny znają geolodzy, którzy tu działają.