Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku, Inwestor aby uzyskać pozwolenie na budowę zobowiązany jest do posiadania opinii/ dokumentacji geotechnicznej dla danych obiektów budowlanych oraz określonych konstrukcji, a także obiektów liniowych. Ma to na celu ustalenie kategorii obiektu w zależności od warunków gruntowych oraz zaplanowanie dalszych działań.

  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu

Fachowo sporządzona opinia/dokumentacja pozwoli przystąpić do kolejnych etapów projektowania i planować poszczególne działania. Najważniejsze informacje zawarte w opracowaniach to:

  • Poziom zalegania wód gruntowych,
  • profile wykonanych otworów badawczych
  • charakterystyka poszczególnych warstw gruntu (dla gruntów spoistych określenie stopnia plastyczności, a dla gruntów niespoistych stopnia zagęszczenia na podstawie badań terenowych)
  • przekroje geotechniczne z zaznaczonymi odpowiednimi warstwami gruntu.

W naszych opiniach geotechnicznych znajdują się rzetelne informacje przedstawiające stan faktyczny gruntu w stanie naturalnym, aby w braku przeciwwskazań móc przystąpić do dalszych działań. W przypadku trudniejszych warunków gruntowo-wodnych staramy się wraz z Projektantami znaleźć najlepsze rozwiązanie dotyczące posadowienia obiektów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z zaangażowaniem podejmujemy kolejne działania.

Inwestycję należy przypisać do jednej z trzech kategorii. Pierwsza to budynki mieszkalne i gospodarcze jedno lub dwukondygnacyjne, niektóre ściany oporowe oraz wykopy, do drugiej należą między innymi głębokie fundamenty oraz filary mostowe, a wśród punktów kategorii trzeciej znajdują się obiekty nietypowe lub budowane w trudnych warunkach.