Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz geotechniki.

HYDROGEOLOGIA:

 • Projekty i dokumentacje geologiczne/hydrogeologiczne (otwory rozpoznawczo-eksploatacyjne (studnie głębinowe), piezometry
 • Okresowe pomiary zwierciadła wody i wydajności studni (najczęściej narzucone w decyzji – udzielenie pozwolenia wodnoprawnego) – wpisy do książek eksploatacji studni
 • Opinie i ekspertyzy dot. istniejących studni głębinowych (na ujęciach gminnych, zakładowych itp.)
 • Dozór geologiczny i inwestorski nad wykonywaniem otworów studziennych
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych
 • Ocena wpływu zanieczyszczeń na wody podziemne (składowiska odpadów, stacje paliw itp.)

GEOTECHNIKA i GEOLOGIA INŻYNIERSKA:

 • Opinie i dokumentacje geotechniczne, Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Wiercenia i badania geotechniczne, sondowania (sonda dynamiczna, płyta dynamiczna)

POMPY CIEPŁA:

 • Projekty i dokumentacje geologiczne pod gruntowe wymienniki ciepła
 • Dozór geologiczny i inwestorski nad wykonywaniem wierceń
 • Doradztwo